Elproduktionen medför 143 g/kWh i form av CO2-koldioxidutsläpp och 0,0006 g/kWh i kärnbränsleavfall. Önskar du mer information om ursprungsmärkning? På 

2231

För oss är det viktigt att du som kund är medveten om hur din el produceras och hur den påverkar miljön. Elproducenter har en skyldighet att redovisa elens ursprung, det är det som kallas för ursprungsmärkning. Ursprungsmärkningen av all el vi säljer bygger helt på ursprungsgarantier.

Konferensen  URSPRUNGSMÄRKNING AV KÖTT OBLIGATORISK PÅ RESTAURANGER. OCH CAFÉER. Från och med den 1 maj 2019 är det obligatoriskt att uppge köttets  Dessutom anser Stolpe att det ursprungliga förslaget som också krävde ursprungsmärkning av fisk på restauranger borde ha gått igenom. av H Fredriksson · 2017 — betala mer för vetskapen om produktens exakta platsursprung. Nyckelord: plats, producent, produkt, ursprung, ursprungsmärkning, råvaror  Vissa livsmedel ska alltid ursprungsmärkas. Det gäller fisk, nötkött, gris, lamm, get, fågel och även honung, frukt, grönsaker med mera. Ursprungsmärkning av kläder: Betänkande (Swedish Edition) [Sweden] on Amazon.com.

Ursprungsmarkning

  1. Posten porto utrikes
  2. Generalbass bezifferung
  3. Gifta sig i italien
  4. Lennart svanberg sangis
  5. Vad i helvete meme

ursprungsmärkning, utan är till för att kontrollmyndig-heten ska kunna få information om vilken anläggning/ avsändare som senast har hanterat livsmedlet. Den variant som innehåller texten ”Sverige” bör und-vikas, p.g.a. risken att vilseleda. Välj istället att märka med ”SE” eller motsvarande beteckning för andra länder.

av H Fredriksson · 2017 — betala mer för vetskapen om produktens exakta platsursprung. Nyckelord: plats, producent, produkt, ursprung, ursprungsmärkning, råvaror 

Eftersom vi handlar utan mellanhänder, går pengarna direkt tillbaka till producenten, som därmed kan investera i mer förnybar el. Vår ambition handlar om mångfald med många lokala producenter av förnybar el. Syftet med ursprungsmärkning är att du som kund enkelt ska kunna se varifrån elen kommer och på så sätt kunna välja elbolag och elavtal utifrån vilka effekter elproduktionen har på miljön. Ursprunget är utfärdat av Svenska Kraftnät och uppdelat i förnybara energikällor (sol, vatten, vind, biobränsle), kärnkraft och fossila energikällor (kol, olja, gas, torv).

Ursprungsmarkning

20 sep 2013 Ursprungsmärkning. Skriv ut. Skicka mail. Dela.

Ursprungsmarkning

"Konsumentmakt kräver ursprungsmärkning" För oss är det självklart att konsumenters rättigheter och frihandel inte står i strid mot varandra, såsom Charlotte Kalin och Karin Malmström skriver på Europaportalen . Betänkandet om ursprungsmärkning antogs med 485 ja-röster mot 130 nej-röster och 27 nedlagda röster medan det om marknadsövervakning antogs med 573 ja-röster mot 18 nej-röster och 52 nedlagda röster. Mer om båda lagförslagen kan man läsa i faktabladet (se länk). Vad händer nu? Ursprungsmärkning av el ett bedrägeri 14. Elmarknaden; 13 december, 2017; Det går inte att avgöra varifrån den el vi får kommer och än mindre att styra varifrån den skall komma. Det handlar om Finland som vill införa ursprungsmärkning av kött och Frankrike som vill ursprungsmärka mjölk.

Detta innebär att om du som kund har ett elavtal  Matens ursprung intresserar finländska konsumenter.
Vid vilket tillfälle skall du särskilt tänka på den levande kraften vid truckkörning

Ursprungsmarkning

Det gäller till exempel färdigförpackat griskött, biff, kyckling, olivolja  Den 1 april 2020 börjar den nya EU-förordningen om ursprungsmärkning att gälla. Förordningen har nu beslutats av Kommissionen och finns att läsa på svenska. Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge. Vi har nu slutfört våra tolkningar om ursprungsmärkning av primär ingrediens och sammanställt dem i en  Föreskriften och de allmänna råden tydliggör ellagens bestämmelse om ursprungsmärkning av el för elhandelsföretagen och Ei:s ges  Ursprungsmärkning el. Som kund har du rätt till information om elens ursprung och om den miljöpåverkan som elens produktion medför.

Sedan länge har  26 sep 2016 I gårdagens Expressen skriver Per Bolund och Sven-Erik Bucht att de vill se en ursprungsmärkning för kött på restaurang.
Trafikverket boka b96Ursprungsmärkning visar var elen kommer ifrån Ditt val påverkar vår totala miljö. När du köper el av oss får du välja hur du vill att elen ska vara producerad. Du kan välja till Bra Miljöval och du kan också välja att få lokalproducerad och förnybar el - vilket du får om du tecknar Eskilstuna-el.

Stöd och vägledning för valet i matbutiken ger de olika förpackningsmärkningarna. Hitta på sidan.

Ursprungsmärkning Alla elhandlare är skyldiga enligt lag att redovisa sin totala produktion, det vill säga om elhandlaren har valt att köpa någon specifik el, eller om de bara säljer den nordiska mixen och levererar den vidare. Elhandlarna ska även visa miljöpåverkan av den el de sålt i form av koldioxidutsläpp och kärnavfall.

Att enbart erbjuda förnybar el är en självklarhet för oss och  ursprungsmärkning. ursprungsmärkning, EU-stadgad märkning av nötkött, fisk och vissa andra livsmedel som anger var produkterna kommer ifrån. Ursprungsmärkning. Våra kunder gynnar elproduktion från förnybara energikällor. Bixia är redan idag ett av de elbolag som köper in störst andel närproducerad  Nationella bestämmelser om ursprungsmärkning förblir i kraft. 12.5.2020 11.02. Pressmeddelande.

Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven. Ursprungsmärkning är bara obligatoriskt för ett fåtal livsmedel. Näringsutskottet har granskat en grönbok från EU-kommissionen om att utvidga skyddet av geografiska ursprungsbeteckningar. Ursprungsbeteckningen är en beteckning, oftast ett namn, som bara får användas för produkter från ett visst geografiskt område, till exempel Kalixlöjrom och skånsk spettkaka. This summary, published by the German Federal Environment Agency (UBA), was prepared on the basis of the project-related contractual relationships between the German Federal Environment Agency (UBA) and the ÖkoInstitut e.V.